Ara
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

12.10.2021 11:49

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

1998 tarihinde kurulan Anabilim Dalımız Fen Bilgisi Eğitimi,  Matematik Eğitimi  ve olmak üzere 2  Bilim Dalından oluşmaktadır. 16 akademik personelin görev yaptığı ilköğretim  Anabilim Dalındaki  öğrenci sayısı 153’tür. Anabilim Dalımızdaki yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

2000 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 11 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 61’dir. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

 

 Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Raşit ZENGİN (Anabilim  Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Erdal CANPOLAT

Prof. Dr. Erol ASİLTÜRK

Prof. Dr. Fikrîye KIRBAĞ ZENGİN

Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Oktay BAYKARA

Prof. Dr. Sefa KAZANÇ

Doç. Dr. Gonca KEÇECİ

Doç. DrHaki PEŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi ERTEN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer YILAYAZ

 

 

2008 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 5  akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 24’tür. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

 Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN (Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr.  Fatma ERDOĞAN

Doç. Dr. İbrahim Enam İNAN

 Doç. Dr. Tayfun TUTAK

 Dr. Öğr. Üyesi Ünal İÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYDOĞDU

 

Hızlı Erişim