Ara
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hazır Formlar (Doktora)

12.10.2021 11:29

Hazır Formlar (Doktora)

Doktora Öğrencilerine Yönelik Formlar

 

 

 

 

 

 

Seminer Sunumu

 

 

 

 

Form - 12

Akademik Duyuru

İş Akışı

 

 

Form - 13

Akademik Toplantı Katılımcı Listesi

 

 

Form - 14

Seminer Değerlendirme Tutanağı

 

 

 

Yeterlik Sınavı Öncesi

 

 

 

 

Doktora Yeterlik Sınavı Dilekçesi

İş Akışı

 

Form - 28 

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

 

Yeterlik Sınavı Sonrası

 

 

 

 

Form - 29

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı

İş Akışı

 

 

Form - 30

Doktora Yeterlik Komitesi Karar Tutanağı

 

 

Form - 31

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı

 

 

 

Başarılı olduktan sonra 1 ay içinde tez izleme komitesi üyeleri belirlenir.

 

İş Akışı

 

 

Form - 32

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

 

 

 

 

 

 

Tez Önerisi ile İlgili Formlar

 

 

 

                                             Önce etik kurulldan araştırma izni alınır

 

 

 

 

Form - 15

Doktora Tez Konusu ve Planı Öneri Formu

İş Akışı

 

 

Form - 16

Fikir Hak Sahipliği Beyanı (İsteğe bağlıdır.)

 

 

Form - 33

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı

    Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencinin; Tez Otomasyon Sistemine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jspüye girişi yaparak, tez veri giriş formunu doldurması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Tez İzleme Komitesi Raporu

 

 

 

 

Form - 34

Tez İzleme Komitesi Toplantı Daveti

İş Akışı

 

 

Form - 35

Tez İlerleme Raporu (Öğrenci tarafından hazırlanır.) 

 

 

Form - 36

Tez İzleme Komitesi Tutanağı

 

 

 

Tez Savunması Önce

 

 

 

 

Form - 12

Akademik Duyuru

İş Akışı

 

 

Form - 17

Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Öneri Formu

 

 

Form - 18

Tez Ön Kontrol ve Teslim Formu

 

 

Form - 19

Tez Çalışması Etik Beyanı

 

 

Form - 20

Lisansüstü Tez Benzerlik Raporu

 

 

Form - 21

Yayın Şartı TİK Onayı

 

 

 

 

 

 

Tez Savunması Sonrası

 

 

 

 

Form - 13

Akademik Toplantı Katılımcı Listesi

İş Akışı

 

 

Form - 22

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

 

 

Form - 23

Bireysel Değerlendirme Raporu

 

 

 

 

 

 

Mezuniyet İşlemleri

 

 

 

 

Form - 24

Tez Son Kontrol ve Teslim Formu

 

 

 

Form - 25

Tez Yayımlama İzin Formu

 

 

 

Form - 26

Asıl Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

 

 

 

Form - 27

İlişik Kesme Belgesi  

Hızlı Erişim