Ara
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hazır Formlar (Yüksek Lisans)

12.10.2021 11:27

Hazır Formlar(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik Formlar

 

Seminer Sunumu

 

 

 

 

Form - 12

Akademik Duyuru 

İş Akışı

 

 

Form - 13

Akademik Toplantı Katılımcı Listesi

 

 

Form -14

Seminer Değerlendirme Tutanağı

 

 

Tez Önerisi

 

 

 

 

Önce etik kuruldan araştırma izni alınır.

 

 

 

Form - 15

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Planı Öneri Formu

İş Akışı

 

 

Form - 16

Fikir Hak Sahipliği Beyanı (İsteğe bağlıdır.)

    Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencinin; Tez Otomasyon Sistemine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jspüye girişi yaparak, tez veri giriş formunu doldurması gerekmektedir.

 

 

Tez Savunması Öncesi

 

 

 

Form - 12

Akademik Duyuru (Tez savunmasından önce, karar alındıktan sonra hazırlanır.)

 

 

 

Form - 17

Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Öneri Formu

İş Akışı

 

 

Form - 18

Tez Ön Kontrol ve Teslim Formu

 

 

Form - 19

Tez Çalışması Etik Beyanı

 

 

Form - 20

Lisansüstü Tez Benzerlik Raporu

 

 

Tez Savunması Sonrası

 

 

 

Form - 13

Akademik Toplantı Katılımcı Listesi

İş Akışı

 

 

Form - 22

Tez Savunma Sınav Tutanağı

 

 

Form - 23

Bireysel Değerlendirme Raporu

 

 

Mezuniyet İşlemleri

 

 

 

Form - 24

Tez Son Kontrol ve Teslim Formu

 

 

 

Form - 25

Tez Yayımlama İzin Formu

 

 

Form - 26

Asıl Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

 

 

Form - 27

İlişik Kesme Belgesi  

Hızlı Erişim