Ara
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tarihçe

23.08.2021 14:21

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 15 Nisan 2011 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarında bulunan 5 ana bilim dalına bağlı açılmış 5 bilim dalı bulunmaktadır. 8 ana bilim dalına bağlı 8 yüksek Lisans, 2 tezsiz yüksek lisans, 4 uzaktan tezsiz yüksek lisans ve 5 doktora programı ile modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda rekabet edecek seviyede eğitim vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası öğrenci kabul eden enstitümüz kuruluşundan bu güne, tezli yüksek lisans programlarında 435, tezsiz yüksek lisans programlarından 468, uzaktan tezsiz yüksek programlarından 33 ve doktora programlarında 95 araştırmacı yetiştirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Enstitümüzde hâlen 746 öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır.

Enstitümüzün 2014 yılından beri ulusal ve uluslararası indeksleri tarafından dizinlenen “Turkish Journal of Educaiıonal Studies (TURK-JES)” süreli ve hakemli bir yayını bulunmaktadır. “Turkish Journal of Educaiıonal Studies (TURK-JES)” yılda 3 sayı ve her sayıda ortalama 10 makale ile araştırmacıların hizmetindedir. 7 yıldır kesintisiz yayınlanan dergimiz Türk Eğitin İndeksi, SOBİAD, Scientific Indexing Services, Index Coprnicus, Academic Research Index, Google Academic taradından dizinlenmektedir.

Hızlı Erişim