Ara
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çevrimiçi sunum salonunda etkinlikler devam ediyor.

30.06.2021 13:07

29 Haziran 2021 tarihinde Sınıf  Eğitimi Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İrfan Emre'nin danışmanlığında Eda Şengür ile 30 Haziran 2021 tarihinde Eğitim Yönetimi Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammed Turhan danışmanlığında Nur Fırat tarafından yürütülen yüksek lisans tezlerine ilişkin tez savunmaları yapılmıştır.